Borgundhallen

Borgundhallen ligg i Ålesund kommune, saman med Borgund vgs. Den er bygt i totalentreprise av Ålesund Bygg as, som var vår oppdragsgiver i gjennomføringsfasen. I skisse- forprosjektfasen prosjekterte vi for Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Hallen er ein normal handballhall, med vestibyle, kisok og tilhøyrande garderobesett for 3 delhallar. Den er knytt saman med eksisterande gymnastikksalbygg for ekstra matteaktivitetar.