Langevåg skole

Langevåg skule, Sula kommune.( ca. 6.000m2), oppført 2011-12. 3 parallell 1-7.skule. Dimensjonert for 490 elevar.1.premie i parallell totalentreprisekonkurranse med løysingsforslag, saman med Ålesundbygg as. Skulen inneheld lokaler for musikk og kulturskulen og har inne- og uteamfi som sentralt element. Tomta er bratt, over 3 etasjar, og elevgarderobane er løyst slik at alle etasjar har direkte bakkekontakt. 

Foto: Glamox

Foto: Glamox

 

Fot: Glamox