Åse omsorgssenter

Åse omsorgssenter, Ålesund kommune. Ca.7700m2 BTA. Gamle Åse sjukeheim ( 1980)  blei strippa ned til betongkonstruksjonen, utvida med 1/2m på kvar langside og bygt til med eit nytt tilbygg. Den gamle utvida sjukeheimen er kvitpussa, medan nybygget er svartpussa. Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med Plot Arkitekter as i Ålesund ( 50/50). Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen as , Oslo, Norconsult as, Ålesund ( RIB,RIE,RIV,RIBR) og Aslaug Marit Øyehaug Interiørarkitekt, Volda. Hovedentreprise : PEAB Nordang as

Foto: Glamox as

 

Åse omsorgssenter blei teikna i samarbeid med Plot Arkitekter i Ålesund etter oppdrag fra Ålesund kommune. Eksisterande bygning blei strippa ned til betongkonstruksjonen, breiddeutvida og bygt til med ei ny fløy.